JURIDISKE OPLYSNINGER OG BRUGERBETINGELSER

I - Juridiske oplysninger
Udbyder: Sephoras hjemmeside udarbejdes og redigeres af SEPHORA DANMARK ApS, CVR 33863225 med adresse på:
Kgs. Nytorv 26, 4. sal 1050 Kbh. K
DANMARK
Telefon: 89 87 23 40
E-mail: kundeservice@sephora.dk

II- BRUGERBETINGELSER

1. Hjemmesidens formål
Sephoras hjemmeside (herefter "hjemmesiden") viser og giver internetbrugere mulighed for at k√łbe parfume, kosmetik og tilbeh√łr. Hjemmesiden er tilg√¶ngelig via internetadressen www.sephora.dk.

Webstedet er tilgængeligt:
- Via internettet på www.sephora.dk
- Via tjenesterne "Appstore" og "Playstore" i form af en mobilapplikation, der er designet til at blive brugt af iOS- og Android-kompatible enheder.

2. Persondatapolitik og cookies
I dette charter beskrives Sephoras policy der omhandler sikker håndtering af personligeoplysninger på e-handelswebstedet, som er tilgængeligt:
- via internettet til f√łlgende adresse ‚Äúwww.sephora.dk‚ÄĚ
- via tjenesterne "Appstore" og "Playstore" i form af en mobilapplikation beregnet til brug på iOS- og Android-kompatible enheder (heri "Webstedet")

Sephora indsamler personoplysninger, n√•r du bes√łger hjemmesiden. Bestemmelserne om behandlingen af s√•danne oplysninger er beskrevet under "Persondatapolitik og cookies " p√• denne hjemmeside. Internetbrugere er informeret om, at denne behandling af oplysninger, herunder behandling af e-mailadresser, er kompatibel med de godkendte standardvilk√•r CNIL (erkl√¶ring n¬į 1391153) samt CNIL (tilladelse n¬į 1526330) med hensyn til de v√¶rkt√łjer, der anvendes af Sephora mod svindel og kriminalitet p√• hjemmesiden.

3. Immaterielle rettigheder
3.1. Hjemmeside
Hjemmesiden og den software, der er n√łdvendig i den forbindelse, kan indeholde fortrolige oplysninger og rettigheder, der er beskyttede i henhold til lovgivningen om immaterielle rettigheder. Det vil sige, at medmindre andet er anf√łrt, har Sephora en eksklusiv ret til dokumenter og andre typer af oplysninger p√• hjemmesiden og hver af hjemmesidens komponenter (billeder, tekst, grafik, ikoner, audio, illustrationer ...), herunder software, databaser og nyhedsbreve (herefter kaldet "Indholdet"). Sephora tillader ikke og giver ingen andre rettigheder end ret til at bes√łge hjemmesiden. Gengivelse af hele eller dele af indholdet er alene tilladt til oplysningsform√•l til personligt brug. Enhver gengivelse og brug af kopier i enhver form, der er lavet til andre form√•l end personlig brug, er udtrykkeligt forbudt. Det er ogs√• forbudt at kopiere, √¶ndre, skabe et afledt v√¶rk, samle, dekompilere (medmindre lovgivningen tillader det), s√¶lge, overdrage, give sublicens til eller overdrage rettigheder indeholdt i indholdet. Det er ogs√• forbudt at √¶ndre hele eller dele af Indholdet, herunder software eller √¶ndrede versioner af software, for at f√• uautoriseret adgang til hjemmesiden og dens serviceydelser.

3.2. Varemærker
Der g√łres opm√¶rksom p√•, at Sephora ejer Sephoras varem√¶rke og logoer.

Brugeren anerkender, at alle rettigheder til Sephoras varemærke forbeholdes, og at det er forbudt at bruge varemærket og mere generelt at krænke Sephoras immaterielle rettigheder. Sephora forbeholder sig ret til at kræve erstatning for krænkelse af ophavsret og immaterielle rettigheder. På samme måde er det forbudt for brugeren at krænke de immaterielle rettigheder, herunder Sephoras koncernselskabers immaterielle rettigheder.

Sephoras samarbejdspartnere ejer rettighederne til deres varemærker.

Rettighederne til alle andre varem√¶rker og logoer p√• hjemmesiden ejes enten af Sephora eller andre af Sephoras koncernselskaber eller Sephoras leverand√łrer, samarbejdspartnere eller serviceudbydere. Enhver brug af varem√¶rker og/eller logoer og/eller indhold er betinget af Sephoras eller rettighedshavers udtrykkelige samtykke.

3.3. Hyperlinks
Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider eller andre internetkilder. Sephora kan ikke kontrollere disse hjemmesider eller eksterne kilder. Derfor kan Sephora ikke holdes ansvarlig for disse hjemmesider eller eksterne kilder, og fral√¶gger sig ethvert ansvar for indholdet, reklame, produkter, tjenesteydelser og alt andet materiale til r√•dighed p√• eller en forgrening af disse hjemmesider og eksterne kilder. Desuden kan Sephora ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tab, sande eller p√•st√•et, som f√łlger af anvendelse eller have tillid til indhold, eller varer og tjenester der er tilg√¶ngelige p√• disse hjemmesider eller eksterne kilder.

Enhver etablering af links til Sephoras hjemmeside, framing og en mere generel brug af et en del af hjemmesiden, er betinget af Sephoras forudg√•ende og udtrykkelige samtykke, der p√• et hvilket som helst tidspunkt kan tilbagekaldes efter Sephoras eget sk√łn. S ephora forbeholder sig ret til (i) at bede om, at et link til hjemmesiden, som Sephora ikke har givet tilladelse til, fjernes, og (ii) kr√¶ve erstatning for den kr√¶nkelse, som en s√•dan handling m√•tte have for√•rsaget.

4. Bes√łgendes opf√łrsel
Hver bes√łgende skal bruge internettet p√• en ansvarlig m√•de og skal respektere andre internetbrugeres rettigheder.

N√•r den bes√łgende bes√łger hjemmesiden, skal denne v√¶re opm√¶rksom p√•, at det er forbudt at:

- uploade til hjemmesiden, sende, e-maile eller foretage anden forsendelse af ulovligt, skadeligt, truende, injurierende, chikanerende, kriminelt, æreskrænkende, vulgært, uanstændigt, amoralsk indhold eller krænke beskyttelsen af privatlivets fred - herunder retten til en persons afbildninger - fremsætte hadefulde eller nedsættende eller krænkende synspunkter af racistisk, etnisk eller anden karakter,

- uploade til hjemmesiden, sende, e-mails eller fortage anden forsendelse af reklamer eller salgsfremmende materiale, der ikke er blevet anmodet om eller givet tilladelse til, u√łnsket post, spam, k√¶debreve eller andre former for henvendelser,

- uploade til hjemmesiden, sende, e-mails eller foretage anden forsendelse af materiale, der indeholder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer, der er designet til at forstyrre, √łdel√¶gge eller begr√¶nse funktionaliteten af software, hardware eller andet telekommunikationsmateriale,

- forstyrre eller afbryde hjemmesiden eller de servere eller det netværk, som er forbundet med hjemmesiden, eller ikke efterkomme krav, fremgangsmåder, politikker eller regler for det netværk, som er forbundet med hjemmesiden,

- fors√łge at g√łre indgreb i en brugers, hosts eller netv√¶rks serviceydelser, herunder for eksempel at uds√¶tte hjemmesiden for en virus, skabe overbelastning, overbelaste serveren, overbelaste meddelelsesservicen med e-mails eller at forfalske toptekstoplysninger i en TCP/IP-adresse eller anden form for toptekstoplysninger i en e-mail,

- skaffe sig adgang til oplysninger, som ikke er tilt√¶nkt den bes√łgende eller at logge p√• en server/ind p√• en konto, som den bes√łgende ikke normalt har adgang til,

- fors√łge at unders√łge, scanne eller teste et systems eller netv√¶rks f√łlsomhed eller at overtr√¶de sikkerhedsprocedurerne eller godkendelsesforanstaltningerne uden at have den rette tilladelse,

- tilegne sig en tredjemands identitet,

- foretage en ulovlig handling eller f√• tredjemand til at foretage en ulovlig handling eller anden handling, der kr√¶nker Sephoras eller Sephoras leverand√łrers, samarbejdspartneres, forhandleres, annonc√łrers eller andre bes√łgendes rettigheder,

- videregive (på en hvilken som helst måde) oplysninger eller software fra hjemmesiden især til andre lande eller til visse udenlandske borgere i strid med national eller international lovgivning.

Med erkendelsen af internettets globale karakter accepterer brugerne at overholde alle vilk√•r samt lokale og internationale procedurer vedr√łrende onlineadf√¶rd og acceptabelt indhold, navnlig alle g√¶ldende love vedr√łrende overf√łrsel af tekniske data.

Sephora kan p√• et hvilket som helst tidspunkt uanset √•rsag og uden varsel introducere et hvilket som helst medie, der er i stand til at standse en bes√łgendes brug af hjemmesiden eller en anden af Sephoras serviceydelser med henblik p√• at forhindre, at brugervilk√•rene overtr√¶des uden pr√¶judice for den erstatning, som Sephora forbeholder sig ret til at kr√¶ve af den bes√łgende, hvis reglerne for brugen af hjemmesiden ikke overholdes.

5. Ansvar
5.1. Adgang til og drift af hjemmesiden
Den bes√łgende er personligt ansvarlig for at indf√łre den informationsteknologi og telekommunikation, der g√łr det muligt at f√• adgang til hjemmesiden, og den viden, der er n√łdvendig for at bruge Internettet og f√• adgang til hjemmesiden. Den bes√łgende forts√¶tter med at betale tilslutningsafgift og udstyr i forbindelse med internetadgangen og brugen af hjemmesiden.

5.2. Ansvarsfraskrivelse
Hjemmesiden indeholder ogs√• oplysninger fra tredjemand samt links til andre hjemmesider. Sephora har ingen kontrol over s√•danne oplysningers korrekthed eller deres indhold. Sephora kan derfor ikke holdes ansvarlig for skader, der m√•tte opst√• som f√łlge af brugen af, adgangen til eller den manglende mulighed for at bruge denne type oplysninger eller indholdet p√• andre hjemmesider.

Sephora garanterer hverken udtrykkeligt eller stiltiende for integriteten, korrektheden, aktualiteten, ikke-kr√¶nkelsen, tilg√¶ngeligheden, p√•lideligheden eller fuldst√¶ndigheden af oplysningerne, produkterne, tilbeh√łret eller serviceydelserne p√• Hjemmesiden eller for egnetheden til den brug, som den bes√łgende har t√¶nkt sig at foretage.

Ethvert krav fra en bruger til Sephora skal ske inden for rimelig tid fra tidspunktet, hvor brugeren opdager eller burde have opdaget det forhold, der gav anledning til kravet.

6. Generelle bestemmelser
6.1. Ændring af indhold
Sephora forbeholder sig ret til uden varsel at √¶ndre og opdatere disse betingelser. De g√¶ldende vilk√•r og betingelser for ordren er dem, der accepteres af k√łberen ifm. ordreafgivelsen. Med henblik p√• at v√¶re underrettet om eventuelle √¶ndringer opfordrer Sephora den bes√łgende til at l√¶se betingelserne med j√¶vne mellemrum. Brugen af hjemmesiden er underlagt de til enhver tid g√¶ldende betingelser.

6.2.Generelt
Hvis en af bestemmelserne i disse betingelser er ugyldig, fordi at en lovbestemmelse er blevet ændret, vil en sådan omstændighed ikke på nogen måde påvirke de andre bestemmelser i disse brugerbetingelsers gyldighed samt overholdelsen heraf.

6.3. Lovvalg
Disse brugerbetingelser reguleres af dansk lovgivning. Lovvalget er dog underlagt den obligatoriske lov om forbrugerbeskyttelse, gældende i det land, hvis love gælder i mangel af denne klausul.

ENHVER TVIST, DER M√ÖTTE OPST√Ö SOM F√ėLGE AF EKSISTENSEN, FORTOLKNINGEN, OPFYLDELSEN ELLER MISLIGHOLDELSEN AF EN AFTALE MELLEM SEPHORA OG DEN BES√ėGENDE SKAL, MEDMINDRE ANDET ER AFTALT, AFG√ėRES AF DEN BYRET, HVOR DEN BES√ėGENDE HAR HJEMTING. V√ÜRNETINGET FORBLIVER GYLDIGT, SELV HVIS DER SKULLE V√ÜRE FLERE SAGS√ėGTE ELLER ET KRAV I HENHOLD TIL GARANTIEN, SELV FOR HASTENDE ELLER FOREBYGGENDE TILTAG FOR HURTIG RETSFORF√ėLGNNG ELLER VED ANMODNING.

K√łberen har desuden altid ret til at indbringe en klage for Forbrugerklagen√¶vnet: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. For yderligere oplysninger kontakt kundeservice p√• telefon 89 87 23 40 eller kundeservice@sephora.dk der er anf√łrt under "Kontakt os" p√• vores hjemmeside.

Trådt i kraft d. 19. juni 2017