Vilkår og betingelser for offentliggørelse af anmeldelser på SephoraSephora tilbyder muligheden for at offentliggøre anmeldelser på sin hjemmeside www.sephora.dk og på den mobile applikation, der er beregnet til brug på kompatible iOS- og Android-enheder (herefter "Webstedet").

Offentliggørelse af en anmeldelse på webstedet indebærer accept og overholdelse af disse vilkår og betingelser (herefter "anmeldelsesbetingelserne"). Sephora forbeholder sig ret til at ændre dem uden varsel. Hvor det er relevant, vil Sephora informere forbrugeren ved at ændre datoen nederst i de nævnte anmeldelsesvilkår og i nogle tilfælde give yderligere meddelelser (f.eks. ved at offentliggøre en erklæring på vores websteds startsider eller ved at sende forbrugeren en e-mail).


Artikel 1 - Formålet med anmeldelsesfunktionen på webstedet

1.1 Anmeldelsesfunktionen gør det muligt for brugerne at give anmeldelser, råd, tips, forslag, oplysninger og anbefalinger vedrørende de produkter, der distribueres af Sephora, og at give dem en score fra en stjerne (for "Dårlig") til fem stjerner (for "Fremragende").

1.2 Sephora-virksomheden giver brugerne (herefter "Bruger(e)") et område, hvor de kan gemme deres meninger med det formål at sprede dem på tværs af alle kommunikationsmedier, der er beregnet til Sephoras nuværende og fremtidige publikum, især inklusive, men ikke begrænset til, elektroniske kommunikationstjenester (især Sephora-gruppens e-handelswebsteder og/eller enhver mulig tilpasning på mobile enheder) og marketing- og/eller reklamekommunikationsmedier (e-mailing, postforsendelser, reklamebannere på internettet, reklamemedier i Sephora-butikker osv.


Artikel 2 - Depositum, badges og rangering af anmeldelser

2.1 Enhver bruger af Sephoras anmeldelsesfunktion under 16 år skal indhente forudgående tilladelse fra en forælder eller juridisk repræsentant for at skrive en udtalelse på webstedet og acceptere anmeldelsesbetingelserne. Sephora kan bede enhver mindreårig bruger om at fremlægge bevis for en sådan tilladelse og, uden et sådant bevis, nægte at offentliggøre en udtalelse.

2.2 Brugere kan indsende deres anmeldelse som følger:

 • spontant, på eget initiativ, ved at klikke på "Giv din mening til kende" på siden for det pågældende produkt. I sådanne tilfælde kan Sephora ikke garantere, at brugeren skriver en anmeldelse af et produkt, som han eller hun rent faktisk har købt eller testet. Dette gælder anmeldelser, der ikke er påført et badge eller en specifik omtale, samt dem, der er identificeret med et badge for "Anmeldelse uden bekræftet køb".
 • efter modtagelse af en e-mail, der opfordrer dem til at give deres mening til kende om et produkt, de har købt hos Sephora. Da disse anmeldelser er anmodet om af Sephora efter et køb, identificeres de på webstedet med et "verificeret køb"-badge.
 • som en del af en testkampagne. I dette tilfælde er der en modydelse for anmeldelserne, da brugerne modtager produktet/produkterne i prøveform eller i fuld størrelse for at teste det/dem, før de skriver deres anmeldelse. Processen med at indsende en anmeldelse (tilgængelig via et specifikt URL-link) gør det muligt for Sephora at identificere dem og anbringe "Anmeldt af en testperson"-badgen på den pågældende anmeldelse. Internetbrugere informeres derefter via dette badge om både eksistensen af et modstykke til at skrive en anmeldelse og om dets sporbarhed.

2.3Udtalelser vises som standard i kronologisk rækkefølge, fra den nyeste til den ældste, men brugerne kan vælge at vise dem efter andre kriterier, såsom anvendelighed eller vurdering.


Artikel 3 - Anmeldelsernes indhold/brugernes ansvar

3.1 En udtalelse skal indeholde et brugernavn, en vurdering, en titel og en beskrivelse på mindst 50 tegn.

3.2 Anmeldelsesfunktionen må ikke bruges som et middel til at udbrede indhold, der krænker moral, offentlig orden, tredjeparters rettigheder eller gældende love og regler, herunder især:

 • udtalelser eller meddelelser af injurierende, fornærmende, uanstændig, racistisk eller stødende karakter, eller som nævner ulovlige aktiviteter i nogen form;
 • enhver form for misbrug af ytringsfriheden, såsom kommentarer, der omfatter systematisk og ikke-objektiv kritik, samt kommentarer af nedværdigende eller ondsindet karakter;
 • indhold af voldelig eller pornografisk karakter, eller som kan underminere respekten for personer eller deres værdighed, ligestilling mellem kvinder og mænd eller beskyttelse af børn og unge;
 • udtalelser eller meddelelser, der opfordrer til forbrydelser eller lovovertrædelser, tilskynder til vold, diskrimination eller racehad;
 • uautoriseret brug af et navn, en e-mailadresse eller et firmanavn;
 • hel eller delvis brug af indhold, der er beskyttet af en intellektuel ejendomsret, og som brugerne ikke har de nødvendige rettigheder til, samt meddelelser, der udgør en krænkelse af et registreret varemærke.

3.3 Brugere forpligter sig til ikke at misbruge Sephora Consumer Opinion-tjenesten til propaganda, prospektering, opfordring eller proselytvirksomhed, hvad enten det er til professionelle, kommercielle eller politiske formål (reklamebeskeder, "spam"-indhold eller henvisninger til andre produkter, kommercielle tilbud eller internetsider osv.)

3.4 Anmeldelsesfunktionen må især ikke indeholde:

 • e-mailadresser, URL'er, telefonnumre, postadresser eller andre oplysninger (efternavn, fornavn...), der kan tjene til at identificere brugeren eller en tredjepart;
 • kritiske kommentarer til de andre udtalelser, der især offentliggøres på webstedet, eller til deres forfattere;
 • kommentarer om produkternes medicinske effektivitet;
 • kommentarer vedrørende et andet produkt eller problemer i forbindelse med bestillingen (leveringsproblemer...);
 • kommentarer, der opfordrer til køb hos en konkurrent til Sephora.

3.5 Indholdet af anmeldelserne må på ingen måde overtræde anmeldelsesbetingelserne.

3.6 Brugere afholder sig også fra at hindre eller forstyrre driften af Sephoras anmeldelsesfunktion.

Brugere skal afholde sig fra at inkludere dokumenter eller softwareprogrammer med de udtalelser, der er placeret i det lagerområde, der stilles til rådighed af Sephora, som kan beskadige andre brugeres computere eller tillade uberettiget adgang til andre internetsider.

Brugere skal træffe passende foranstaltninger i forhold til den hardware, de bruger, for at beskytte den nævnte hardware mod mulig kontaminering af virus eller indtrængningsforsøg. Hardware skal forstås som omfattende, men denne liste er på ingen måde begrænset eller udtømmende: personlig computer, PDA (personlig digital assistent), internetadgang, softwareprogrammer og data osv.

3.7 Brugere er eneansvarlige for alt indhold, de indsender via Sephoras anmeldelsesfunktion.


Artikel 4 - Moderering og offentliggørelse af anmeldelser

4.1 Alle udtalelser samt de brugernavne, der ledsager dem, gennemgås systematisk modereret af software baseret på nøgleord, der er foruddefineret af Sephora, og i nogle tilfælde gennemgås de af moderatorer, før de uploades på webstedet. Sephora forbeholder sig ret til at nægte at offentliggøre enhver udtalelse, der overtræder de bestemmelser, der er anført i disse anmeldelsesvilkår. Hvor det er relevant, vil brugeren blive underrettet via e-mail.

Sephora ændrer ikke nogen anmeldelse, men kan rette mindre stave- eller skrivefejl uden at ændre betydningen af den indsendte anmeldelse. Derudover forbeholder Sephora sig retten til når som helst at slette enhver anmeldelse, der ikke overholder brugsbetingelserne.

Når en anmeldelse er indsendt, kan den ikke ændres af brugeren. For at opnå ændringen skal brugeren kontakte Sephoras kundeservice for at anmode om sletning af den pågældende udtalelse og indsende en ny. Sephoras kundeservice kan kontaktes telefonisk 89 87 23 40- mandag til torsdag, kl. 9.00-17.00 og fredag 9:00-16:00 eller via kontaktformularen, der er tilgængelig fra Kontakt-sektionen på webstedet.

4.2 Anmeldelser offentliggøres normalt inden for 2 til 4 arbejdsdage efter, at de er indsendt af brugeren, forudsat at de overholder anmeldelsesbetingelserne.

Brugeren vil modtage en e-mail for at bekræfte, at hans/hendes udtalelse er blevet offentliggjort eller afvist. Efterfølgende offentliggørelse af udtalelsen under de betingelser, der er anført i artikel 1.2 ovenfor, vil ikke resultere i en ny e-mailmeddelelse.

4.3 Når en udtalelse er blevet offentliggjort på webstedet, kan internetbrugere ved hjælp af et link angive, om de anser den for at være nyttig eller ej, eller påpege ethvert upassende indhold. Om nødvendigt vil Sephora undersøge klagerne og kan slette enhver anmeldelse, der ikke er i overensstemmelse hermed.

4.4 Anmeldelser offentliggøres på webstedet i en periode på højst 10 år. De kan slettes af Sephora.


Artikel 5 - Intellektuel ejendomsret

5.1 Sephora har alle intellektuelle ejendomsrettigheder til både strukturen og indholdet af anmeldelsesfunktionen (herunder, men ikke begrænset til, tekst, logoer, billeder, illustrationer, fotografier, videoer, grafiske eller lydelementer, musik, ikoner, sidelayouts, grafiske retningslinjer, software, databaser osv. Alle varemærker og/eller logoer, der er gengivet på Consumer Opinion Service, tilhører enten Sephora eller et selskab i Sephora Group eller deres tjenesteudbydere, partnere eller leverandører.

Enhver brug af disse elementer, på nogen måde og til noget formål overhovedet, bortset fra den brug, der er strengt nødvendig for udbredelsen af Brugerens udtalelse som defineret heri, er forbudt uden udtrykkelig, skriftlig og forudgående tilladelse fra Sephora eller indehaveren af de pågældende intellektuelle ejendomsrettigheder.

Generelt afholder Brugeren sig fra at krænke Sephoras, Sephora-koncernens selskabers og/eller tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder (ophavsret, naborettigheder, sui generis-rettigheder for producenten af databaser, varemærkerettigheder, domænenavne osv. Enhver uautoriseret eller misbrug af intellektuelle ejendomsrettigheder kan få Sephora eller enhver berørt tredjepart til at træffe enhver foranstaltning eller sanktion, der måtte være passende.

5.2 Ved at uploade deres mening på webstedet accepterer brugerne formelt og uden omkostninger, at Sephora kan udbrede, reproducere og præsentere hele eller dele af deres mening samt deres brugernavn ved hjælp af alle reproduktions- eller præsentationsmidler og på alle medier i hele verden i en periode på 10 år.

De anvendte medier kan især omfatte grafiske medier og papirmedier, audiovisuelle medier, it-medier og digitale medier såsom cd-rom'er, dvd'er, elektroniske kommunikationstjenester (især Sephora-koncernens handelswebsteder og/eller eventuelle variationer på mobile enheder) og marketing- og/eller reklamekommunikationsmedier (e-mailing, postforsendelser, reklamebannere på internettet, reklamemedier i Sephora-butikker osv.

Denne tilladelse giver især Sephora mulighed for frit og uden omkostninger at bruge alle eller en del af udtalelserne og brugernavnene, at reproducere eller slette dem helt eller delvist, at tilpasse, udgive eller oversætte dem, at skabe afledte værker og at sælge dem eller distribuere dem, hvad enten det er til kommercielle, salgsfremmende og reklamemæssige formål.


Artikel 6 - Personlige data

I forbindelse med anmeldelsesfunktionen indsamler Sephora oplysninger af personlig karakter (især e-mail, brugernavn, by, aldersgruppe, køn, hudtype, øjenfarve) om de brugere, der uploader en udtalelse til webstedet.

Kun felterne i dataindsamlingsformularen efterfulgt af en asterisk er obligatoriske for at kunne efterlade en udtalelse på webstedet. I modsat fald vil brugeren ikke kunne skrive en anmeldelse.

Brugerne informeres om, at alle eller nogle af deres personoplysninger, der indsamles på denne måde af Sephora, kan bruges af sidstnævnte, og som relevant af dets tjenesteudbydere, til at sprede udtalelsen på de nuværende eller fremtidige offentlige kommunikationsmedier, der bruges af Sephora, især inklusive men ikke begrænset til elektroniske kommunikationstjenester (især Sephora Groups handelswebsteder eller enhver mulig tilpasning på mobile enheder) og/eller marketing- og/eller reklamekommunikationsmedier (e-mailing, postforsendelse, reklamebannere på Internettet, reklamemedier i Sephora-butikkerne ...) offentliggjort af Sephora.

De personlige data, der bruges til denne formidling, kan omfatte: brugernavn, by, aldersgruppe og køn, hudtype og øjenfarve for den bruger, der har uploadet udtalelsen.

For at overholde sine juridiske forpligtelser kan Sephora også indsamle og opbevare data, der gør det muligt at identificere enhver, der har bidraget til oprettelsen af onlineindhold.

For at lære om Sephoras praksis med hensyn til indsamling, brug og kommunikation af deres personlige data, for at udøve deres ret til adgang, berigtigelse og sletning, for at ændre deres muligheder med hensyn til kommerciel prospektering eller for at organisere skæbnen for deres data post-mortem og for at lære om de andre rettigheder, der er tilgængelige for dem, opfordres brugerne til at konsultere Sephoras politik for personlige data og cookies.