Juridiske oplysninger og brugerbetingelser

 

I - JURIDISKE OPLYSNINGER

Udbyder: Sephoras Hjemmeside er oprettet og redigeret af Sephora Danmark ApS med CVR-nr.33863225, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Telefon: 004538413880

E-mail: infoscandinavia@sephora.dk

Ansvarlig for offentliggørelse: Sephora Danmark ApS

 

II - BRUGERBETINGELSER

 


  1. 1.       Hjemmesidens formål


Sephoras danske hjemmeside "Hjemmesiden" er en hjemmeside, der viser selskabets produkter. Hjemmesidens adresse er www.sephora.dk.

 


  1. 2.       Persondatapolitik og cookies


Sephora kan behandle personoplysninger, når du besøger Hjemmesiden. Bestemmelserne om behandlingen af sådanne oplysninger er beskrevet i dokumentet Persondata- og cookiepolitik på Hjemmesiden.

3. Immaterielle rettigheder

3.1. Hjemmesiden

Hjemmesiden og den software, der er nødvendig i den forbindelse, kan indeholde fortrolige oplysninger og rettigheder, der er beskyttede i henhold til lovgivningen om immaterielle rettigheder. Det vil sige, at medmindre andet er anført, har Sephora en eksklusiv ret til dokumenter og andre typer af oplysninger på Hjemmesiden og hver af Hjemmesidens komponenter (billeder, tekst, grafik, botton icons audio, chart ...), herunder software, databaser og nyhedsbreve ("Indholdet"). Sephora tillader ikke og giver ingen andre rettigheder end ret til at besøge Hjemmesiden. Gengivelse af hele eller dele af Indholdet er alene tilladt til oplysningsformål til personligt brug. Enhver gengivelse og brug af kopier i enhver form, der er lavet til andre formål end personlig brug, er udtrykkeligt forbudt. Det er også forbudt at kopiere, ændre, skabe et afledt værk, samle, dekompilere (medmindre lovgivningen tillader det), sælge, overdrage, give sublicens til eller overdrage rettigheder indeholdt i Indholdet. Det er også forbudt at ændre hele eller dele af Indholdet, herunder software eller ændrede versioner af software, for at få uautoriseret adgang til Hjemmesiden og dens serviceydelser.

 

3.2. Varemærker

Der gøres opmærksom på, at Sephora ejer Sephoras varemærke og logoer.

Brugeren anerkender, at alle rettigheder til Sephoras varemærke forbeholdes, og at det er forbudt at bruge varemærket og mere generelt at krænke Sephoras immaterielle rettigheder. Sephora forbeholder sig ret til at kræve erstatning for krænkelse af ophavsret og immaterielle rettigheder. På samme måde er det forbudt for brugeren at krænke de immaterielle rettigheder, herunder Sephoras koncernselskabers immaterielle rettigheder.

 

Sephoras samarbejdspartnere ejer rettighederne til deres varemærker.

 

Rettighederne til alle andre varemærker og logoer på Hjemmesiden ejes enten af Sephora eller andre af Sephoras koncernselskaber eller Sephoras leverandører, samarbejdspartnere eller serviceudbydere. Enhver brug af væremærker og/eller logoer og/eller Indhold er betinget af Sephoras udtrykkelige samtykke.

 

3.3. Hyperlinks

Enhver etablering af links til Sephoras Hjemmeside, framing og en mere generel brug af et en del af Hjemmesiden, er betinget af Sephoras forudgående og udtrykkelige samtykke, der på et hvilket som helst tidspunkt kan tilbagekaldes efter Sephoras eget skøn. Sephora forbeholder sig ret til (i) at bede om, at et link til Hjemmesiden, som Sephora ikke har givet tilladelse til, fjernes, og (ii) kræve erstatning for den krænkelse, som en sådan handling måtte have forårsaget.

 

4. Besøgendes opførsel

Hver besøgende skal bruge Internettet på en ansvarlig måde og skal respektere andre Internetbrugeres rettigheder.

 

Når den besøgende besøger Hjemmesiden, skal denne være opmærksom på, at det er forbudt at:

 

- uploade til Hjemmesiden, sende, e-maile eller foretage anden forsendelse af ulovligt, skadeligt, truende, injurierende, chikanerende, kriminelt, æreskrænkende, vulgært, uanstændigt, amoralsk indhold eller krænke beskyttelsen af privatlivets fred - herunder retten til en persons afbildninger - fremsætte hadefulde eller nedsættende eller krænkende synspunkter af racistisk, etnisk eller anden karakter,

 

- uploade til Hjemmesiden, sende, e-maile eller fortage anden forsendelse af reklamer eller salgsfremmende materiale, der ikke er blevet anmodet om eller givet tilladelse til, uønsket post, spam, kædebreve eller andre former for henvendelser,

 

- uploade til Hjemmesiden, sende, e-maile eller foretage anden forsendelse af materiale, der indeholder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer, der er designet til at forstyrre, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af software, hardware eller andet telekommunikationsmateriale, forstyrre eller afbryde Hjemmesiden eller de servere eller det netværk, som er forbundet med Hjemmesiden, eller ikke efterkomme krav, fremgangsmåder, politikker eller regler for det netværk, som er forbundet med Hjemmesiden,

 

- forsøge at gøre indgreb i en brugers, hosts eller netværks serviceydelser, herunder for eksempel at udsætte Hjemmesiden for en virus, skabe overbelastning, overbelaste serveren, overbelaste meddelelsesservicen med e-mails eller at forfalske toptekstoplysninger i en TCP/IP-adresse eller anden form for toptekstoplysninger i en e-mail,

 

- skaffe sig adgang til oplysninger, som ikke er tiltænkt den besøgende eller at logge på en server/ind på en konto, som den besøgende ikke normalt har adgang til,

 

- forsøge at undersøge, scanne eller teste et systems eller netværks følsomhed eller at overtræde sikkerhedsprocedurerne eller godkendelsesforanstaltningerne uden at have den rette tilladelse,

 

- tilegne sig en tredjemands identitet,

 

- foretage en ulovlig handling eller få tredjemand til at foretage en ulovlig handling eller anden handling, der krænker Sephoras eller Sephoras leverandørers, samarbejdspartneres, forhandleres, annoncørers eller andre besøgendes rettigheder,

 

- videregive (på en hvilken som helst måde) oplysninger eller software fra Hjemmesiden især til andre lande eller til visse udenlandske borgere i strid med national eller international lovgivning.

 

Sephora kan på et hvilket som helst tidspunkt uanset årsag og uden varsel introducere et hvilket som helst medie, der er i stand til at standse en besøgendes brug af Hjemmesiden eller en anden af Sephoras serviceydelser med henblik på at forhindre, at brugervilkårene overtrædes uden præjudice for den erstatning, som Sephora forbeholder sig ret til at kræve af den besøgende, hvis reglerne for brugen af Hjemmesiden ikke overholdes.

 

5. Ansvar

5.1. Adgang til og drift af Hjemmesiden

Den besøgende er personligt ansvarlig for at indføre den informationsteknologi og telekommunikation, der gør det muligt at få adgang til Hjemmesiden, og den viden, der er nødvendig for at bruge Internettet og få adgang til Hjemmesiden. Den besøgende fortsætter med at betale tilslutningsafgift og udstyr i forbindelse med Internetadgangen og brugen af Hjemmesiden.

 

5.2. Ansvarsfraskrivelse

Hjemmesiden indeholder også oplysninger fra tredjemand samt links til andre hjemmesider. Sephora har ingen kontrol over sådanne oplysningers korrekthed eller deres indhold. Sephora kan derfor ikke holdes ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af brugen af, adgangen til eller den manglende mulighed for at bruge denne type oplysninger eller indholdet på andre hjemmesider.

Sephora garanterer hverken udtrykkeligt eller underforstået for integriteten, korrektheden, aktualiteten, ikke-krænkelsen, tilgængeligheden, pålideligheden eller fuldstændigheden af oplysningerne, produkterne, tilbehøret eller serviceydelserne på Hjemmesiden eller for egnetheden til den brug, som den besøgende har tænkt sig at foretage.

 

6. Generelle bestemmelser

6.1. Ændring af Indhold

Sephora forbeholder sig ret til uden varsel at ændre og opdatere disse Vilkår. Med henblik på at være underrettet om sådanne ændringer opfordrer Sephora den besøgende til at læse disse Vilkår med jævne mellemrum. Brugen af Hjemmesiden er underlagt de til enhver tid gældende Vilkår.

 

6.2. Generelt

Hvis en af bestemmelserne i disse Vilkår er ugyldig, fordi at en lovbestemmelse er blevet ændret, vil en sådan omstændighed ikke på nogen måde påvirke de andre bestemmelser i disse Brugervilkårs gyldighed samt overholdelsen heraf.

 

6.3. Lovvalg

Disse Brugervilkår reguleres af dansk lovgivning.

 

ENHVER TVIST, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF EKSISTENSEN, FORTOLKNINGEN, OPFYLDELSEN ELLER MISLIGHOLDELSEN AF EN AFTALE MELLEM SEPHORA OG DEN BESØGENDE SKAL, MEDMINDRE ANDET ER AFTALT, AFGØRES AF DEN BYRET, HVOR DEN BESØGENDE HAR HJEMTING. VÆRNETINGET FORBLIVER GYLDIGT, SELV HVIS DER SKULLE VÆRE FLERE SAGSØGTE ELLER ET KRAV I HENHOLD TIL GARANTIEN, SELV FOR HASTENDE ELLER FOREBYGGENDE TILTAG FOR HURTIG RETSFORFØLGNNG ELLER VED ANMODNING.

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du kontakte vores kundeservice på 0045 38 41 38 80 i kundeservices åbningstid, som er anført i "Kontakt os" på Sephoras Hjemmeside.

 

Trådt i kraft den 01012015.


Persondata- og cookiepolitik

 

Dette dokument fastsætter Sephoras politik for beskyttelse af personoplysninger på hjemmesiden www.sephora.dk ("Hjemmesiden").

 

Sephora forstår dine bekymringer om fortrolighed og de personoplysninger, der behandles, når du bruger vores Hjemmeside. Dette dokument giver dig mulighed for få mere at vide om typen af og den tilsigtede brug af dine personoplysninger, der oplyses på Hjemmesiden, oprindelsen samt brugen af de oplysninger, der opstår ved brug af Hjemmesiden og endeligt dine rettigheder.

Dette dokument er derfor vigtigt for dig, som ønsker at få en positiv og tryg oplevelse ved brugen af vores serviceydelser og for os, som ønsker at svare korrekt og fyldestgørende på dine spørgsmål og tage hensyn til dine krav.

Dette dokument er en del af Hjemmesidens "Juridiske oplysninger og brugerbetingelser" og finder anvendelse på alle personoplysninger og navigationsoplysninger, der indsamles og behandles, når du bruger vores Hjemmeside.

Sephora kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre dette dokument, og sådanne ændringer vil straks træde i kraft. Vi opfordrer dig derfor til at læse dette dokument med jævne mellemrum. Den seneste version af vores persondatapolitik er altid tilgængelig på vores Hjemmeside.

 

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte vores kundeservice på 0045 38 41 38 80 vores kundeservices åbningstid, som er anført i "Kontakt os" på vores Hjemmeside.

Resumé

1. Generelle oplysninger

2. Berigtigelse af, sletning af og indvendinger mod behandlingen af personoplysninger

3. Vores håndtering af personoplysninger

4. Cookies

5. "Send e-mail"-funktionen

6. "Del på Facebook"-funktionen

7. Brug af data

 

1. Generelle oplysninger

Sephora kan have behov for at indhente personoplysninger i forbindelse med oprettelsen af en konto på vores Hjemmeside (...), eller når der abonneres på vores loyalitetsprogram.

 

De personoplysninger, som Sephora indhenter, håndteres og gemmes i henhold til dansk lovgivning.

Sephora Danmark ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

2. Berigtigelse af, sletning af og indvendinger mod behandlingen af personoplysninger

Du har ret til at korrigere eller slette dine personoplysninger, og du kan på et hvilket som helst tidspunkt gøre indsigelser mod behandlingen af sådanne personoplysninger ved at kontakte Sephoras kundeservice:

- pr. post

Rathsacksvej 1, 4. th.

1862 Frederiksberg C

Denmark

- eller pr. telefon mellem 9 og 16 fra mandag til fredag ved at ringe til følgende nr. 0045 38 41 38 80

- eller pr. e-mail: infoscandinavia@sephora.dk

- eller ved at klikke på afmeldingslinket i hver e-mail, som Sephora sender.

Hvis der opstår et problem, kan du kontakte Sephoras kundeservice, hvis kontaktoplysninger er anført ovenfor.

3. Vores håndtering af personoplysninger

3.1 Metode til brug for indsamling af data

Vi indsamler dine personoplysninger, når du registrerer dig på Hjemmesiden, ved at bruge blanketten i "Min konto". På denne måde kan Sephora indhente dit fulde navn, fødselsdato, e-mailadresse, loyalitetskortnummer og IP-adresse. Derudover kan det være, at vi spørger dig, om du vil give os nogle valgfrie oplysninger såsom dine foretrukne produkter/serviceydelser.

De oplysninger, som vi indhenter, og som vi kræver for at kunne opfylde din forespørgsel, er markeret med en stjerne på blanketten. Hvis du ikke udfylder disse felter, vil vi ikke være i stand til at opfylde dine forespørgsler.

Når du beslutter dig for at kontakte kundeservice ved brug af værktøjerne på Sephoras Hjemmeside, bruger vi de oplysninger, som du allerede har givet på Hjemmesiden, herunder oplysninger om åbningen af en kundekonto (som defineret ovenfor), for at kunne give en individuel service og for bedst at kunne svare på din forespørgsel. Hvis du ikke ønsker at gøre dette, kan du klikke på "afbryd"-knappen før, du bruger sådanne værktøjer.

Når du besøger disse dele af vores Hjemmeside, genkender Sephoras servere automatisk din computers IP-adresse (som er det nummer, der bruges til at identificere hver computer, der har forbindelse til Internettet). IP-adressen har følgende format: XXX.XXX.XXX.XXX eller din telefons UDID (Unique Device ID) (hvilket er det nummer, som identificerer den telefonmodel, der har forbindelse til Internettet. UDID har 40 tegn).

3.2 Formål

Sephora indhenter personoplysninger til følgende formål administration af kundekonti.

Derudover kan det være, at dine oplysninger bruges til at levere oplysninger pr. e-mail om produkter, serviceydelser og tilbud fra Sephora, såfremt du har afgivet dit samtykke hertil.

Vi forbeholder os også ret til at indhente og offentliggøre oplysninger om de generiske profiler på de besøgende på vores Hjemmeside uden at anføre personoplysninger såsom besøgendes navne og adresser.

Vi indhenter også statistiske oplysninger for at få viden om de besøgendes brug af Hjemmesiden (besøgshyppigheden på forskellige hjemmesider, salgsstatistikker samt oplysninger om, hvor Hjemmesidens besøgende kommer fra mv.).

Sephora opbevarer profiloplysningerne på de besøgende og bruger sådanne oplysninger internt til at foretage markedsundersøgelser.

Endelig kan besøgende, der har givet deres forudgående samtykke, modtage e-mails med tilbud på produkter og serviceydelser fra Sephoras leverandører.

3.3 Dataopbevaring

Oplysningerne opbevares ikke i længere tid, end hvad der er nødvendigt for at afslutte det formål, som de er blevet indhentet til, f.eks. slettes dine oplysninger, hvis ikke længere ønsker at modtage e-mails med tilbud på produkter og serviceydelser fra Sephoras leverandører.

3.4 Modtagere af data

De anførte personoplysninger bruges af Sephora og gemmes inden for EU.

Personoplysninger, der indhentes via Hjemmesiden, kan overdrages til partnerselskaber med henblik på at opfylde de formål, der er anført ovenfor, samt afsløring af bedrageri begået i forbindelse med betaling på nettet, håndtering af loyalitetskort samt håndtering af Sephoras eller Sephoras samarbejdspartneres markedsføring.

 

3.5 Sikkerhed og fortrolighed

Sephora har implementeret alle nødvendige forholdsregler for at beskytte personoplysningerne og for at hindre, at de bliver ændret, beskadiget, ødelagt, eller at uautoriserede personer får adgang til dem. Der er blevet indført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med den allernyeste teknologi. Selskabet kan dog ikke kontrollere alle de risici, der er forbundet med Internettet og gør besøgende opmærksomme på, at der er potentielle risici forbundet med at bruge Internettet og dets drift.

4. Cookies

4.1 Hvad er "Cookies"?

En "cookie" er en tekstfil, der lagres på et bestemt sted på din computer *, når du besøger vores nettjeneste ved brug af din browser. Denne cookie-fil tillader, at den pågældende cookie udsteder kan identificere den computer, hvor cookien er gemt i hele den pågældende cookies gyldigheds- eller registreringsperiode.

 

* Computer skal her forstås som den hardware (dvs. computer, tablet, smartphone mv.), som du bruger til at besøge eller se en hjemmeside, en app mv.

 

4.2 Cookies, som vi udsender fra vores Hjemmeside

Alt afhængig af dine cookie-indstillinger vil vi, når du besøger vores Hjemmeside, gemme forskellige cookies på din computer, der gør os i stand til at genkende din computers browser i hele den pågældende cookies gyldighedsperiode.

De cookies, som vi udsteder, bruges til nedenstående formål:

- indsamling af statistikker og besøgshyppighed samt måling af brugen af de forskellige områder på vores Hjemmeside (besøgte overskrifter og indhold, click streams), der hjælper os med at forbedre værdien og brugbarheden af vores serviceydelser,

- individualisere præsentationen af vores Hjemmeside til din computers skærmindstillinger (sprog, skærmoplysning, styresystem mv.), når du besøger vores Hjemmeside på baggrund af din computers hardware, visualiserings og videosoftware,

- til at gemme oplysninger i blanketter, som du udfylder på vores Hjemmeside (til registreringsformål eller for at få kontoadgang) eller vedrørende produkter, serviceydelser eller oplysninger, som du har valgt på vores Hjemmeside (abonnerede serviceydelser, indhold af indkøbskurv mv.),

- til at give dig adgang til lukkede og personlige områder på vores Hjemmeside, såsom din konto, på baggrund af brugernavne, passwords og andre oplysninger, som du tidligere måtte have givet os adgang til,

- til at implementere sikkerhedsforanstaltninger, såsom når du bliver bedt om at logge ind igen efter et stykke tid.

 

4.3 Cookies lagret af tredjemand på vores Hjemmeside

 

Vi vil informere dig om formålet med de cookies, der sættes på vores hjemmeside, og om de måder hvorpå du kan vælge at acceptere eller afvise de pågældende cookies. Dine personoplysninger fra tredjemands brug af cookies er underlagt en sådan tredjemands persondatapolitik.

 

Vi bruger softwareapplikationer fra Facebook på vores Hjemmeside/app, der gør det muligt for dig at dele indholdet på vores Hjemmeside med andre eller at informere andre om dit besøg eller din mening om indholdet på vores Hjemmeside/app. Dette er særligt tilfældet med "Del med"- og "Like"-knapper på sociale netværk (som f.eks. Facebook mv.).

De sociale netværk, der leverer sådanne app-knapper, kan bruge knappen til at identificere dig, selvom du ikke har brugt knappen under dit besøg på vores Hjemmeside/app. Denne type app-knap kan give de pågældende sociale netværk mulighed for at følge dit besøg på vores Hjemmeside ene og alene fordi, at din sociale netværkskonto var aktiv på din computer (åben session) under dit besøg på vores Hjemmeside.

Vi har ingen kontrol over de processer, som de sociale netværk bruger til at indhente oplysninger om dit besøg på vores Hjemmeside eller eventuelle andre tilknyttede personoplysninger, som de måtte have. Vi opfordrer dig til at læse sådanne sociale netværks persondatapolitikker med henblik på at forstå formålene bag indhentelsen af de browseroplysninger, som de indhenter ved hjælp af sådanne knapper, især for så vidt angår reklamer. De sociale netværks politikker skal give dig mulighed for at foretage dit eget valg ved brug af indstillingerne for din konto.

 

4.4 Dine valg vedrørende cookies

Der er flere måder hvorpå, man kan håndtere cookies. Hvis du foretager indstillinger, der indskærper brugen af cookies, vil det sandsynligvis ændre din oplevelse af at browse på Internettet og vilkårene for din adgang til serviceydelser, der kræver brug af cookies.

Du kan konfigurere din browser til at tillade, at cookies lagres på din computer, til automatisk at afvise dem eller at afvise dem fra visse udstedere. Du kan også konfigurere din browser, således at du straks bliver bedt om enten at acceptere eller afvise cookies før, at en cookie gemmes på din computer. Se "(c) Hvordan foretager du dit valg i den browser, som du bruger" for yderligere oplysninger.

 

(a) Acceptere cookies

Det er op til computerens bruger at bestemme, hvorvidt cookies skal accepteres på den pågældende computer. Brugeren kan frit foretage dette valg og på et hvilket som helst tidspunkt ændre det ved at ændre computerens browserindstillinger.

Hvis browseren er sat til at acceptere cookies på din computer, vil de pågældende cookies, der bruges af de hjemmesider, som du har besøgt, midlertidigt blive lagret på et bestemt sted på din computer. De kan kun læses af udstederen.

(b) Afvise cookies

Hvis du vælger at afvise cookies på din computer, eller hvis du fjerner cookies, der allerede er blevet gemt, vil du ikke være i stand til at bruge en række funktioner, der er nødvendige for at besøge visse områder på vores Hjemmeside. Dette kunne for eksempel være adgang til indholdet af de af vores serviceydelser, der kræver, at du logger ind. Dette gælder også for teknisk kompatibilitet, når vi eller vores serviceudbydere ikke kan genkende den type browser, som du bruger på din computer, dens standardsprog og visning eller det land, hvorfra din computer har forbindelse til Internettet.

Hvis computerens browser er sat til at afvise cookies, påtager vi os intet ansvar for konsekvenserne forbundet med den forringede drift af vores serviceydelser som følge af, at vi ikke kan gemme eller se de cookies, der er nødvendige for, at vores Hjemmeside og serviceydelser fungerer optimalt.

 

(c) "Hvordan foretager du dit valg i den browser, som du bruger

Hver browser har forskellige måder at håndtere cookies og cookie-indstillinger på. Konfigurationen af din browser er beskrevet i hjælpefunktionen, hvor du kan læse om, hvordan du ændrer dine cookie-indstillinger.

For Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,

For Safari™: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html,

For Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,

For Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,

For Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

4.5 Hvis du deler din computer med andre

Hvis din computer bruges af flere, eller hvis den samme computer har flere browsere, kan vi ikke være sikre på, at de serviceydelser og reklamer, som vises på din computer, svarer til dit personlige brug af computeren og ikke til en anden brugers.

Hvis dette er tilfældet, er delingen af din computer med andre og konfigurationen af dine browserindstillinger for så vidt angår cookies dit valg og dit ansvar.

5. "Send e-mail"-funktionen

På vores hjemmeside kan du e-maile interessante oplysninger eller indhold til personer, som du vælger ved at klikke på den lille kuvertknap, der vises på skærmen. For at kunne gøre dette beder vi dig om at udfylde de nødvendige felter om dig: Fornavn og e-mailadresse. Vi beder dig også om at give os din vens fornavn og e-mailadresse, da vi skal overføre sådanne oplysninger. E-mailen bliver derefter sendt til modtageren via Sephora på dit ansvar. Sephora gemmer ikke oplysningerne om afsendelsen. Vi indhenter alene disse oplysninger til brug for den elektroniske afsendelse af din e-mail. E-mailen er en del af en privat korrespondance; enhver anden brug af indholdet eller oplysningerne, herunder til kommercielt eller markedsføringsmæssigt brug, er ikke tilladt.

6. "Del på Facebook"-funktionen

Du kan dele visse oplysninger eller indhold på Facebook (produktbeskrivelser, virtuelle makeupresultater ...), som er på vores Hjemmeside. En sådan offentliggørelse ledsages af vilkår, som Sephora har udarbejdet, men de kan individualiseres. Ved at klikke på "Like"- eller "Del på Facebook"-knappen vil indholdet blive eksporteret fra Sephoras servere og sendt (uploadet) på Facebook. En sådan brug af oplysninger er derefter underlagt Facebooks brugervilkår, som vi opfordrer dig til at læse. Indholdet uploades på dit ansvar fra vores Hjemmeside til Facebook. Sephora er under ingen omstændigheder ansvarlig for brug, drift eller handlinger, når først indholdet er blevet eksporteret fra Sephoras Hjemmeside.

7. Brug af data

Sephora vil ikke uden din godkendelse overføre eller sælge personoplysninger til tredjemand. Sephora vil indhente dit samtykke som krævet af lovgivningen. Hvis Sephora i henhold til lovgivningen eller en dommer er nødt til at videregive dine personoplysninger, forpligter Sephora sig i videst muligt omfang til at underrette dig (medmindre Sephora er af den rimelige overbevisning, at Sephora ikke skal foretage en sådan underretning, da det følger af gældende lovgivning). Sephora kan ikke, når man tager den nuværende teknologi og især telekommunikationsnetværk i betragtning, garantere fortroligheden, fuldstændigheden eller autenticiteten af de e-mails, der sendes til eller modtages af Sephora.

 

Trådt i kraft den 01012015.